Nieuwsmelder

Lidmaatschap

Procedure Lidmaatschap

Nieuwe “aspirant” leden dienen een afspraak te maken voor een intake gesprek met de voorzitter op de vereniging en neem een geldig paspoort of ID kaart mee.

Wanneer een persoon na een bezoek, besluit “aspirant” lid te willen worden van de vereniging moet hij /zij een inschrijfformulier, een verklaring omtrent gedrag (bewijs van goed gedrag), twee recente pasfoto’s en een kopie van een geldig paspoort of ID kaart inleveren bij de voorzitter. Wettelijk mag iemand maximaal 3 keer per jaar langs komen om zich te oriënteren of deze sport voor hem of haar geschikt is.

Voor download verklaring omtrent gedrag formulier  klik op de link:

Aanvraag formulier + toelichting

Per 01/01/2019
Men start als aspirantlid voor een periode van 6 maanden en deze gaat daarna over in het lidmaatschap van 12 maanden.

De jaar contributie van volwassen hoofdleden bedraagt €200,-
te betalen in 4 kwartalen van telkens €50,-
Het inschrijfgeld volwassenen is eenmalig €85,-

De jaar contributie hoofdlid elders bedraagt €180,-
te betalen in 4 kwartalen van telkens €45,-

De jaarcontributie jeugdleden bedraagt € 100,-
te betalen in 4 kwartalen van telkens € 25,-
Het inschrijfgeld jeugdleden eenmalig € 40,-

Als aan dit alles is voldaan start de opleiding onder begeleiding van een basistrainer, met klein kaliber wapens van de vereniging.

Deze schietsportopleiding is verplicht en nodig om de veiligheid op de schietbanen te garanderen. U dient zijn aanwijzingen op te volgen.

Hebt u nog vragen, dan zijn alle bestuursleden te allen tijde bereid uw vragen te beantwoorden.

Wij hopen dat u een prettige tijd zult hebben bij onze vereniging.
Voor meer informatie zijn wij te bereiken via info@svtrefzeker.nl